Tỉnh Trà Vinh

11:14 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2360 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh

Trụ sở: 1A Đường 19-5, phường 1, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3852452 - 0294 3865196 - Fax: 0294 3851924

Websitehttp://travinh.gov.vn/wps/portal/bandantoc

E-mail: dttravinh@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Kiên Ninh

Trưởng ban

0294 3852452

01266913199

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Trưởng ban

0294 3851855

0918439031
 

Kim Hồng Danh

Phó Trưởng ban

0294 3841812

0907419951

Thạch Mu Ni  Phó Trưởng ban 0294 3851855 0989771197

Phòng Kế hoạch - Chính sách

 

0294 3865196

 
 Thanh Tra Ban   0294 3867730  
Phòng Văn hóa - Xã hội   0294 3852455  

Văn Phòng Ban

 

0294 3852478

 


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 12/07/2018, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)