Hội thảo tập huấn về công tác nhân quyền và thực hiện công ước, điều ước, pháp luật quốc tế năm 2020

09:49 AM 26/10/2020 |   Lượt xem: 2215 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về các công ước, điều ước, thỏa thuận quốc tế về nhân quyền cho cán bộ làm công tác dân tộc; thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của UBDT trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc đảm bảo quyền cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đến từ Bộ Ngoại giao; Bộ Công Thương và UBDT sẽ trao đổi với các đại biểu về một số chuyên đề: Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (Thỏa thuận GCM); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR) và Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD).

Quang cảnh Hội thảo

Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền trao đổi ý kiến tại Hội thảo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBDT là một trong các bộ, ngành đầu tiên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước, điều ước, thỏa thuận quốc tế về nhân quyền và liên quan đến vùng DTTS và miền núi. Việc phổ biến các công ước, điều ước, thỏa thuận quốc tế cho cán bộ làm công tác dân tộc nhằm nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức thực hiện, lồng ghép các nội dung với việc xây dựng và triển khai chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược quốc gia và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như các cam kết quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người DTTS, tạo môi trường minh bạch, dễ tiếp cận; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đảm bảo quyền cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.