Khai trương Trung tâm hỗ trợ và phát triển dân tộc thiểu số và miền núi

03:05 PM 04/10/2015 |   Lượt xem: 2578 |   In bài viết | 

Đồng chí Hà Quế Lâm, Giám đốc RECEM phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm

RECEM là tổ chức thuộc Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, được thành lập theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm có mục tiêu, phương hướng hoạt động về lĩnhh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt là nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trung tâm có tư cách pháp nhân đầy đủ theo phương thức tự trang trải về tài chính.

Các đại biểu dự Lễ Khai trương

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hà Quế Lâm, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: hoạt động của trung tâm không nhằm mục tiêu lợi nhuận mà hướng về đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi. Trung tâm chú trọng nhiệm vụ tư vấn, đề xuất cơ chế, chính sách cho các cơ quan chức năng nhằm phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, Trung tâm sẽ tập trung trong việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hành sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao đời sống để góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Sơn Nam