Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đợt 4 (lần 2) thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020

03:45 PM 28/07/2017 |   Lượt xem: 5490 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định 429/QĐ-UBDT ngày 18/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt 4 (lần 2) của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” đặt hàng để đưa ra tuyển chọn, Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 06 nhiệm vụ đợt 4 (lần 2).

Chi tiết Thông báo tuyển chọn và Danh mục nhiệm vụ đợt 4 (lần 2) xem tại đây

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 16h00, ngày 12/9/2017.

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn thư, Văn phòng Ủy ban Dân tộc, tầng 1, nhà B, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Mọi thông tin xin liên hệ: TS. Nguyễn Cao Thịnh, điện thoại: 08044110.