[Cảnh báo] Tăng cường an ninh, an toàn hệ thống thông tin

10:40 AM 03/05/2020 |   Lượt xem: 17827 |   In bài viết | 

Trung tâm Thông tin xin thông báo:

Hiện nay đang trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Cơ quan an ninh mạng quốc gia đã phát hiện ra một loạt các Trung tâm Dữ liệu bị tấn công, chiếm quyền điều khiển máy chủ, mã hóa dữ liệu qua cách hình thức truy cập từ xa và gửi liên kết (link) qua hệ thống thư điện tử (email). 

Trung tâm Thông tin đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Dân tộc nếu nhận được email từ những hòm thư không tin cậy, có gửi các liên kết kèm theo, các tệp tin đính kèm…  không được kích hoạt/mở các email đó và báo ngay cho Trung tâm Thông tin.

Trân trọng.