Thông báo: Bảo trì hệ thống Điều hành tác nghiệp của Ủy ban Dân tộc

12:04 PM 06/06/2021 |   Lượt xem: 1106 |   In bài viết | 

Để đảm bảo an toàn của Hệ thống mạng tin học, Trung tâm Thông tin tiến hành bảo trì Hệ thống Điều hành tác nghiệp của Ủy ban Dân tộc trong 02 ngày: Thứ 7, Chủ nhật (12, 13/6/2021).

Do vậy, trong thời gian trên, Trung tâm Thông tin đề nghị không khai thác Hệ thống Điều hành tác nghiệp của Ủy ban Dân tộc.

Trân trọng.