THÔNG BÁO: Khắc phục sự cố Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban Dân tộc

04:44 PM 24/08/2021 |   Lượt xem: 1882 |   In bài viết | 

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban Dân tộc đã hoạt động ổn định.

Do sự cố hệ thống nên dữ liệu khôi phục từ ngày 02/7/2021 về trước. Trung tâm Thông tin đang tiếp tục phối hợp với Công ty FPT để khôi phục dữ liệu đã bị mất trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng./.