THÔNG BÁO: Kiểm tra, rà soát, đối chiếu, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

02:00 PM 20/08/2021 |   Lượt xem: 5043 |   In bài viết | 

Để đảm bảo tính chính xác về số lượng, tên các thôn đặc biệt khó khăn và phù hợp với tên các đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực I, khu vực II, khu vực III đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đối chiếu giữa Danh sách chi tiết được đăng tải trên chuyên mục: Thông báo của Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc với kết quả xác định của địa phương và có ý kiến bằng văn bản gửi về Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 26/8/2021 (Bản điện tử gửi về địa chỉ email: vuchinhsachdantoc@cema.gov.vn).

Quá thời hạn trên không nhận được ý kiến bằng văn bản thì được hiểu là Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố đồng ý với Danh sách dự thảo của Ủy ban Dân tộc.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

>> Danh sách thôn đặc biệt khó khăn: Danh sach thon DBKK.rar 

- - - - -

Theo: Công văn số 1154/UBDT-CSDT ngày 20/8/2021 về việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu thôn đặc biệt khó khăn vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025