THÔNG BÁO: Tạm dừng các dịch vụ công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc

05:53 PM 25/11/2022 |   Lượt xem: 466 |   In bài viết | 

Trung tâm Chuyển đổi số trân trọng thông báo:

Trong thời gian từ 7h30 đến 13h30 ngày 27/11/2022 (Chủ Nhật), các dịch vụ Cổng thông tin điện tử, văn bản điều hành tác nghiệp, hệ thống thư điện tử và các dịch vụ công nghệ thông tin khác tạm thời không truy cập được do cắt điện lưới tòa nhà để phục vụ việc kiểm tra vận hành định kỳ các hệ thống kỹ thuật tòa nhà.

Trân trọng.