Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

12:31 AM 11/03/2016 |   Lượt xem: 2628 |   In bài viết | 

Trước đó, làm việc tại UBND và Ban dân tộc tỉnh, đoàn công tác đã nghe địa phương báo cáo công tác dân tộc trong năm 2015 và những định hướng, kế hoạch trong năm 2016.

Theo ông Triệu Minh Thái – Trưởng Ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2015, dù còn nhiều khó khăn do địa bàn rộng, nhân sự thiếu và đặc biệt là nguồn lực trong các chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa còn hạn chế, song Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra với tổng nguồn vốn thực hiện trên 190 tỷ đồng.

Trong đó, Chương trình 135 có số vốn 120 tỷ đồng; Quyết định 775/QĐ-TTg về hỗ trợ máy móc, nong cụ và công trình nước sạch là 23,4 tỷ đồng; Quyết định 54/QĐ-TTg về hỗ trợ cho vay vốn phát triển sản xuất là 26 tỷ đồng…

Đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh đèo De (xã Phú Đình, huyện Định Hóa)

Theo ông Thái, các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong năm qua được triển khai thực hiện có hiệu quả, giúp các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, xa cải thiện hạ tầng cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ địa phương, đồng thời giúp các đối tượng thụ hưởng cải thiện điều kiện sinh hoạt, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cho rằng, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, những kết quả Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua là rất đáng khích lệ.

Đoàn công tác thăm trường THPT Yên Bình

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, Thái Nguyên là địa phương trung du, miền núi với 124 xã, thị trấn miền núi với trên 300 nghìn người dân tộc thiểu số, chiếm 27% dân số toàn tỉnh, trong khi đó, với nhân lực và nguồn lực cho công tác dân tộc còn hạn chế sẽ là thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự chủ động, nỗ lực nhiều hơn trong công tác chuyên môn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cũng cho biết, đến hết năm 2015, nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã kết thúc. Hiện nay, các chương trình, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tuy đã có cơ sở pháp lý khung nhưng văn bản hướng dẫn cụ thể cũng như cơ chế chi tiết đang trong quá trình hoàn thiện cũng sẽ là khó khăn cho các địa phương.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững sẽ thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh cho các địa phương.

Tặng quà chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách xã Phú Đình

Cụ thể, ở cấp trung ương, Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo do một Phó Thủ tướng làm trưởng ban; với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành lập ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm trưởng ban. Do đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đề nghị, địa phương cần sớm kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ cán bộ và đầu tư phương tiện, thiết bị làm việc để các cơ quan chuyên trách công tác dân tộc có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.

Trong chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà chúc Tết cho trường THPT Bình Yên, huyện Định Hóa và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

(baocongthuong.com.vn)