Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan thăm và chúc Tết Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UBND và Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

04:41 PM 03/03/2016 |   Lượt xem: 2146 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, PCN Sơn Phước Hoan tặng quà cho Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Đến thăm và chúc tết Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Đoàn công tác đã được nghe đồng chí H’Ngăm Niê Kđăm, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thông tin, trao đổi về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là một số kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2015 trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đánh giá cao vai trò điều hành của Ban chỉ đạo Tây Nguyên trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên, góp phần trong công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thứ trưởng cũng mong rằng trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình đời sống kinh tế của các địa phương trong khu vực, từng dân tộc để làm cơ sở, tiền đề tham mưu xây dựng các chính sách cho đồng bào sát với thực tiễn và hiệu quả hơn.

Thứ trưởng, PCN Sơn Phước Hoan tặng quà UBND tỉnh

Đến thăm và chúc tết UBND tỉnh Đắk Lắk, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, tỷ lệ xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh trong thời gian tới tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, đồng thời cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng các loại hình kinh tế; phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương nhằm quy hoạch, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện, lợi thế từng vùng; thực hiện tốt chế độ, chính sách, phát huy vai trò người có uy tín, góp phần triển khai thực hiện chính sách dân tộc và đảm bảo an ninh ở vùng dân tộc thiểu số. Bước sang năm mới, thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh một năm mới đoàn kết phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm 2016.

Thứ trưởng, PCN Sơn Phước Hoan tặng quà Ban Dân tộc tỉnh

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã đến thăm và chúc Tết Ban Dân tộc. Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đã nắm bắt tình hình công tác dân tộc trong triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian qua như: triển khai Chương trình 135; đầu tư phát triển hạ tầng trong vùng dân tộc thiểu số, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo đời sống cho đồng bào di cư tự do,…Đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Dân tộc về các vấn đề như cơ chế đầu tư, kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng sâu, vùng xa; thiếu đất sản xuất, chính sách đặc thù cho cán bộ làm công tác dân tộc…Đoàn công tác đã ghi nhận và sẽ có phương hướng đề xuất giải pháp cho tỉnh trong thời gian đến.

(daklak.gov.vn)