Ban Dân tộc Quảng Ngãi tổ chức tập huấn Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019

10:56 AM 08/05/2019 |   Lượt xem: 1503 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại xã Sơn Long

Báo cáo viên Ban Dân tộc tỉnh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; giới thiệu tổng quan về Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”; Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên điạ bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020”. Đối tượng tham gia tập huấn đã nắm được những nội dung chính của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Đề án và nắm chắc nội dung, thực trạng, nguyên nhân, tác hại hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; từ đó đề ra trách nhiệm, nhiệm vụ của từng người trong công tác tuyên truyền vận động người thân, bà con hàng xóm và cộng động dân cư nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức phổ biến pháp luật về Bình đẳng giới tại huyện Sơn Tây

Sáng cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Tây tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” cho trên 100 chị em phụ nữ là Chi hội trưởng, Chi hội phó, Tổ trưởng, Tổ phó và một số Hội viên tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Báo viên đã phổ biến một số nội dung cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhất là phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm để các chị xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng mô hình bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Quảng cảnh tập huấn tại xã Sơn Dung

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn về công tác giáo dục gia đình tại huyện Sơn Tây

Trước đó, ngày 17/4/2019 Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với UBND huyện Sơn Tây tổ chức lớp tập huấn tại xã Sơn Dung huyện Sơn Tây về công tác giáo dục gia đình theo Kế hoạch số 1693/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên đia bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. Tham dự lớp tập huấn có trên 60 người là Hội viên các hội, đoàn thể xã, thôn, Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn, Người có uy tín và đại diện hộ Nhân dân là đồng bào DTTS.

Quảng cảnh tập huấn tại xã Sơn Dung

Báo cáo viên đã cung cấp các nội dung kiến thức chung về đời sống gia đình; một số nội dung cơ bản về Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Trẻ em, Luật phòng chống bạo luật gia đình và Luật Bình đẳng giới. Nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua các hoạt động của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thiết chế văn hóa của cộng đồng đồng bào DTTS

Báo cáo viên trình bày tại xã Sơn Dung

(www.quangngai.gov.vn)