Hội nghị nâng cao năng lực thực hiện mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum

10:25 AM 24/05/2019 |   Lượt xem: 1360 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự hội nghị nâng cao năng lực thực hiện mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe báo cáo viên giới thiệu 04 chuyên đề: Tổng quan về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025”; Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Kỹ năng tuyên truyền thay đổi hành vi trong lĩnh vực tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe chuyên đề Tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; các biện pháp và lợi ích của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Giới thiệu tổng quan Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025 và thực trạng bình đẳng giới tại địa phương”.

Báo cáo viên Hà Hồng Duy, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tại hội nghị.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện Mô hình điểm nhân rộng thuộc Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” vùng đồng bào DTTS của UBND tỉnh Kon Tum. Qua đó, góp phần từng bước giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

(baodantoc.com.vn)