Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai ký kết chương trình hợp tác với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Đài PT-TH tỉnh Lào Cai

10:17 AM 22/10/2021 |   Lượt xem: 2075 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Ký kết Chương trình hợp tác với ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

Tại buổi làm việc, ông Nông Đức Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai và ông Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đã Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giữa hai cơ quan giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình phối hợp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng, trong hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân về những nội dung liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai sẽ tăng cường chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, tổ tuyên vận cơ sở; các cơ quan báo chí, các ngành trong khối tuyên truyền tỉnh viết tin bài, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn. Duy trì chuyên mục PT-TH tiếng dân tộc (tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Giáy) và tăng thời lượng phát sóng vào khung giờ phù hợp…

Đối với Chương trình hợp tác giữa Đài PT-TH Tỉnh Lào Cai và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, thời gian tới, hai cơ quan sẽ tăng cường sự phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền; bảo đảm nội dung thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả, thiết thực phục vụ nhiệm vụ của mỗi bên. Trong đó, tập chung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc; giới thiệu nét đẹp của nền văn hóa và con người của các dân tộc đến công chúng cả nước… Qua đó, góp phần tác động tích cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc Lào Cai.

(baodantoc.vn)