Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền năm 2022

10:06 AM 16/05/2022 |   Lượt xem: 758 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia các hội nghị, hơn 100 đại biểu là bí thư, phó bí thư, trưởng bản, phó trưởng bản các bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn các huyện Vân Hồ, Yên Châu, Mường La, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên, Quỳnh Nhai và các cán bộ công chức đang công tác tại Ban Dân tộc.

Hội nghị đã tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật liên quan đến việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc; giáo dục các thành viên trong gia đình về pháp luật, chính sách có liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững... Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng, nhất là ở các địa bàn vùng DTTS tham gia công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ những hủ tục trong lối sống còn tồn tại ở một số DTTS.

Trước đó, Ban Dân tộc tỉnh đã tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ ở bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, III để trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ ở bản nâng cao về năng lực quản lý, kịp thời nắm bắt địa bàn và có đủ kỹ năng tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc.

(baodantoc.vn)