Gia Lai: Tập huấn hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

01:28 PM 02/07/2022 |   Lượt xem: 1251 |   In bài viết | 

Báo cáo viên trình bày kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc cho các đại biểu

Tham dự Hội nghị có 90 đại biểu đến từ cơ quan, đơn vị, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và những Người có uy tín, thôn trưởng… trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc thông qua các chuyên đề: Khái quát về các dân tộc Việt Nam; chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; kiến thức về thông tin và kỹ năng thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn cũng như thảo luận cách thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

(baodantoc.vn)