Hỗ trợ hàng nghìn người dân tộc thiểu số cải thiện điều kiện kinh tế

08:41 AM 03/03/2022 |   Lượt xem: 1820 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự tọa đàm tại Lễ phát động dự án.

Dự án dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số (DTTS) trong 1.550 hộ gia đình sống ở vùng sâu, vùng xa của hai tỉnh cải thiện điều kiện kinh tế.

AWEEV góp phần tăng cường phúc lợi kinh tế cho phụ nữ DTTS tại Việt Nam thông qua việc thúc đẩy việc thực hiện quyền kinh tế, tăng cường sự tham gia của họ vào các hoạt động kinh tế được trả công, đồng thời tăng cường tiếng nói và năng lực lãnh đạo của chính phụ nữ DTTS trong các quyết định liên quan đến hoạt động kinh tế hộ gia đình, các hoạt động sinh kế và sản xuất kinh doanh.

Dự án tin tưởng rằng việc tăng phúc lợi kinh tế và chất lượng cuộc sống sẽ góp phần giảm tình trạng nghèo của phụ nữ DTTS và gia đình của họ. Dự tính sẽ có 2.635 phụ nữ và nam giới DTTS ở chín xã của hai huyện Tam Đường và Quang Bình của tỉnh Lai Châu và Hà Giang được hưởng lợi từ tác động của AWEEV. Ngoài đối tượng tác động nói trên, dự án có nhiều sản phẩm nghiên cứu sẽ được chia sẻ trực tiếp tới các cơ quan quản lý nhà nước phụ trách quản lý các dự án phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và Miền núi nhằm mang lại bằng chứng thực tế cho các can thiệp tại nhiều vùng DTTS khác trên cả nước.

AWEEV được thiết kế phù hợp với Chính sách Hỗ trợ Quốc tế về Nữ quyền (FIAP) của Bộ Các Vấn đề Toàn cầu (GAC) của Canada. Thiết kế được củng cố bằng cách tiếp cận dựa trên quyền để giải quyết bất bình đẳng giới đối với nhóm phụ nữ nghèo và yếu thế nhất ở Việt Nam. 

Ông Brian Allemekinders, Tham tán Hợp tác Phát triển - Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho biết “Canada hợp tác để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi tin rằng việc phát huy hết tiềm năng của phụ nữ để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng là chìa khóa để đạt được các mục tiêu quốc gia. Canada mong muốn những kết quả mục tiêu của dự án được hiện thực hóa, bao gồm cải thiện đời sống kinh tế cũng như giảm gánh nặng chăm sóc cho phụ nữ nghèo ở nông thôn, đặc biệt là phụ nữ DTTS”.

Mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế được trả công sẽ được thực hiện thông qua việc tăng cường các cơ hội và nguồn lực kinh tế nông nghiệp và phi nông nghiệp tại các địa phương. Ngoài ra, dự án đặc biệt chú trọng giải quyết các rào cản phụ nữ thực hiện các quyền kinh tế bằng việc hỗ trợ thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết gánh nặng công việc nội trợ và chăm sóc không được trả công và chiến lược thay đổi các khuôn mẫu giới gắn với việc phân công lao động theo giới và năng lực kinh tế của phụ nữ DTTS.

Trong số các ưu tiên của dự án, việc xây dựng năng lực khởi nghiệp của các doanh nghiệp xã hội do phụ nữ lãnh đạo để theo đuổi các cơ hội kinh tế ở Việt Nam vẫn được đặt lên hàng đầu. Điều này được tăng cường nhờ sự tham gia ngày càng nhiều của phụ nữ nông thôn và dân tộc thiểu số nghèo vào các hoạt động kinh tế được trả lương khi năng lực của họ được cải thiện, giúp họ kiếm thu nhập từ các hoạt động sinh kế như sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp có tính bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

(baodansinh.vn)