Lan toả phong trào Người có uy tín làm nhiều việc tốt

07:36 PM 25/12/2019 |   Lượt xem: 5598 |   In bài viết | 

Khen thưởng các cá nhân Người có uy tín tại tỉnh Sóc Trăng

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng tiếp tục ổn định; người dân đa số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hăng hái lao động sản xuất tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… chính sách dân tộc được sự quan tâm, hướng dẫn thực hiện kịp thời của các ngành, chính quyền ở địa phương.

Việc thực hiện các chính sách đối với người có uy tín luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm. Các cơ quan đoàn thể tổ chức thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn, cúng viếng khi người có uy tín hoặc người thân người có uy tín qua đời; hỗ trợ người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tiếp đón đồng bào (1,2 triệu/người/năm). Tổ chức đưa 15 người có uy tín tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc và Thủ đô Hà Nội (năm 2018, 2019) và đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Tây Nguyên (năm 2017).

Người có uy tín tham gia cùng với Mặt trận, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động mọi người “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương. Gương mẫu và tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; góp ý tham gia xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền ở cơ sở,...

Người có uy tín tích cực vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới. Gương mẫu, tích cực cùng các ngành chức năng ở địa phương tham gia. Vận động nhân dân cùng tham gia và có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả như xây cầu nông thôn, xây và sữa chữa nhà, khoan giếng nước và các công trình phúc lợi dân sinh khác,... đóng góp xây dựng nông thôn mới trên 8,122 tỷ đồng.

Điển hình như trong giai đoạn 2017 - 2019: Thượng tọa Thích Minh Hạnh đã vận động mạnh thường quân xây dựng 150 cây cầu, Thượng tọa Lâm Sương: 9 cây cầu, Hòa thượng Thích Minh Hồng: 5 cây cầu, ông Huỳnh Sương: 2 cây cầu, Hòa Thượng Trần Sia và ông Trần Khắc Tâm: 1 cây cầu (tổng trị giá trên 19 tỷ đồng). Sư cô Thích nữ Như Liên: vận động xây dựng 51 căn nhà; cụ Trần Cang: vận động xây mới 06 căn và sữa chữa 3 căn, ông Kim Crụp, ông Trần Khắc Tâm: 2 căn, ông Huỳnh Phến: 1 căn.

Hội nghị ghi nhận nhiều tham luận, ý kiến của người có uy đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội, thực sự là “chỗ dựa” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã khen thưởng cho 10 cá nhân đạt thành tích trong Phong trào “Người có uy tín làm nhiều việc tốt” giai đoạn 2017 - 2019.

(daidoanket.vn, 20/12)