Lào Cai: Hội nghị hướng dẫn triển khai Chương trình MTQG

04:24 PM 03/08/2022 |   Lượt xem: 2026 |   In bài viết | 

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lào Cai Nông Đức Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu khái quát Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định 1719 ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình của Trung ương và của tỉnh…

Dự kiến nguồn vốn thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn I (2021 - 2025) là hơn 5.500 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương hơn 3.900 tỷ đồng; còn lại là ngân sách của địa phương.

Để triển khai hiệu quả Chương trình, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Dân tộc đã ban hành nhiều nghị định, thông tư, văn bản; HĐND tỉnh ban hành một số nghị quyết hướng dẫn thực hiện. Đây là cơ sở để các địa phương bám sát, cụ thể hóa các nội dung, thực hiện hiệu quả Chương trình trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các địa phương cũng đã tập chung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình MTQG. Cụ thể, nhiều địa phương cho rằng đối với nguồn vốn sự nghiệp cần có sự linh hoạt trong quá trình triển khai; bởi sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ, nhiều cây trồng đến cuối năm mới xuống giống được (cây chè)… Như vậy, cần có sự chuyển tiếp vốn sang năm tiếp theo tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở trong triển khai thực hiện… UBND tỉnh cần tiếp tục có các văn bản hướng dẫn cụ thể, trình tự triển khai đối với các tiểu dự án để cơ sở có căn cứ thực hiện thống nhất, đúng quy định…

Tại Hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đề nghị các địa phương cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu. Cùng với đó, với vai trò là cơ quan thường trực, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tổng hợp, ghi nhận những ý kiến, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình MTQG tại cơ sở để tham mưu với UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận và ủng hộ trong việc triển khai Chương trình MTQG…

(baodantoc.vn)