Tập huấn triển khai tổ chức xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian cho các dân tộc thiểu số ít người tại tỉnh Lai Châu

11:03 AM 23/07/2020 |   Lượt xem: 608 |   In bài viết | 

Các chuyên gia, nghệ nhân và học viên trao đổi về phương pháp bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số ít người tại tỉnh Lai Châu/Nguồn: laichau.gov.vn

Hội nghị do Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu, UBND huyện Tam Đường tổ chức nhằm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa, nghệ thuật dân gian, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Lự trước nguy cơ bị mai một cao; đồng thời góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với mô hình xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên gia, nghệ nhân và học viên trao đổi về phương pháp bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số ít người tại tỉnh Lai Châu, đặc biệt là văn hóa dân tộc Lự tại xã Bản Hon, huyện Tam Đường. Từ đó, tạo tiền đề xây dựng mô hình câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, văn nghệ để nhân rộng ra các dân tộc, địa phương khác cùng thực hiện; tạo thành các loại hình sản phẩm văn hóa đặc thù nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng, tạo ra các nguồn thu bền vững cho người dân.

(toquoc.vn)

Từ khóa