Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Học viện Dân tộc

02:00 PM 04/08/2020 |   Lượt xem: 1564 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp

Trước đó, ngày 14/6/2020, Ban Cán sự Đảng Cơ quan UBDT đã có thông báo kết luận đồng ý chủ trương thành lập Hội đồng HVDT gồm 15 thành viên.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy định của Luật Giáo dục Đại học, Bộ trưởng Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định: Hội đồng HVDT là cơ quan quyền lực cao nhất của HVDT. Hội đồng sẽ họp, làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Quyết định của Hội đồng HVDT được thể hiện bằng Nghị quyết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu, HVDT căn cứ Luật Giáo dục Đại học để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của HVDT. Theo đó, Hội đồng HVDT cần chú trọng số lượng, cơ cấu và trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cho rằng: HVDT đã và đang hoạt động theo cơ chế mới, đề nghị HVDT sớm hoàn thiện dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện trình Lãnh đạo UBDT nhất trí thì Học viện ban hành.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: HVDT cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Trong công tác Đảng, công tác Hội đồng, đứng đầu là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng HVDT; trong công tác chỉ đạo, điều hành là Giám đốc HVDT. Chủ tịch Hội đồng và Giám đốc HVDT chịu sự giám sát của Hội đồng HVDT. Đảng ủy phối hợp công tác với Hội đồng HVDT, trong đó Đảng giữ vai trò lãnh đạo. Các nội dung công việc do Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng thống nhất với Giám đốc Học viện trước khi quyết định. Giao Đảng ủy HVDT ra nghị quyết chỉ đạo xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của  HVDT.