Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chỉ đạo hoàn thiện các nội dung công việc quan trọng của Ủy ban Dân tộc

05:28 AM 01/04/2022 |   Lượt xem: 1878 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các vụ, đơn vị đã báo cáo tiến độ chuẩn bị các văn kiện, tài liệu, báo cáo; công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết cho cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại UBDT; công tác chuẩn bị Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tổ chức các Đoàn thăm, chúc mừng, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam bộ và thăm, tặng quà đồng bào Chăm khu vực Nam bộ nhân dịp Tết cổ truyền Ramưvan.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm, bám sát thông báo kết luận, rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các đầu việc, tăng cường phối hợp, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Cho ý kiến về một số nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu, các văn kiện, báo cáo phải đánh giá toàn diện, khách quan, phù hợp nhất; kịch bản của các chương trình cần được xây dựng hợp lý; công tác hậu cần, lễ tân đảm bảo chu đáo; đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn và phòng, chống dịch Covid-19. Việc lồng ghép các hoạt động này phải được thực hiện tổng thể, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

Xuân Thường