Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 38 năm 2022

02:05 PM 19/09/2022 |   Lượt xem: 1986 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban tuần 38

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 37 do Văn phòng Ủy ban báo cáo cho thấy, trong tuần vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã chỉ đạo xây dựng Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ và dự họp báo cáo Lãnh đạo Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; chủ trì tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; tham dự các cuộc họp của Chính phủ; chủ trì họp Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Ủy ban. Các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã chuẩn bị nội dung, chủ trì và tham dự các cuộc Hội nghị, Hội thảo; tham gia các Đoàn công tác tại các địa phương…

Các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT đã tập trung triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng thời hạn quy định; tiếp tục tham mưu, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã báo cáo bổ sung, làm rõ hơn về các nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai như: Đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về việc đăng cai tổ chức Hội thao cơ quan công tác dân tộc lần thứ X năm 2023; rà soát một số quyết định ban hành kế hoạch về nội dung tuyên truyền; việc đấu thầu, triển khai sửa chữa trụ sở Vụ Địa phương II; chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín; tổ chức, triển khai các nhiệm vụ tập huấn… Qua đó, cuộc họp đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề cập tới các giải pháp triển khai trong tuần làm việc tiếp theo.

Kết luận cuộc họp giao ban, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong tuần 37 vừa qua. Qua các ý kiến phát biểu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chỉ đạo các vụ, đơn vị rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ, nội dung công việc có thời hạn trong tháng 9, tập trung chỉ đạo hoàn thành trong tuần làm việc 38/2022. Yêu cầu các vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, lồng ghép trong tổ chức công tác tuyên truyền - tổ chức hội nghị, hội thảo – triển khai kế hoạch đi công tác địa phương, cố gắng cùng một đối tượng, cùng một sự kiện có thể triển khai được nhiều nội dung.

Về tổ chức tổng kết quý III/2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Báo cáo tổng kết của UBDT phải đánh giá đầy đủ kết quả công tác 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2022, trong đó cần có các chuyên đề về chuyển đổi số; về triển khai Chương trình MTQG của các vụ, đơn vị thuộc UBDT; đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm 2022 được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao theo các quyết định cho các vụ đơn vị, trong đó bao gồm kế hoạch giải ngân đến hết 30/9/2022

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với nhóm việc về các nhiệm vụ cụ thể giao cho các vụ, đơn vị; đồng ý về chủ trương, ủng hộ việc tổ chức sự kiện Hội thao cơ quan công tác dân tộc lần thứ X năm 2023 do tỉnh Quảng Ngãi đề xuất. Đối với một số quyết định ban hành kế hoạch về nội dung tuyên truyền của UBDT, giao các vụ, đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ nội dung đã phát hành để điều chỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật, thực hiện đúng tiến độ được giao.

Xuân Thường