Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 11 năm 2023

03:30 PM 13/03/2023 |   Lượt xem: 1720 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Uỷ ban tuần 10/2023 cho thấy, trong tuần vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đã dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Ban Cán sự Đảng UBDT tổ chức; chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai các nhiệm vụ thường xuyên; tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Các vụ, đơn vị đã quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao và các nhiệm vụ thường xuyên.

Trao đổi, thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm tuần 11, thủ trưởng các vụ, đơn vị đã đề cập tới tình hình triển khai và một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến: việc đề xuất phát hành Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đến các đối tượng thụ hưởng; xin ý kiến về chủ trương ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Bộ Tư lệnh Quân khu 9; kế hoạch tổ chức đoàn ra, đoàn vào trong hoạt động hợp tác quốc tế; việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự đối với Văn phòng Chương trình MTQG 1719; các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số; kế hoạch thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay năm 2023 của đồng bào Khmer Nam Bộ…

Qua các nội dung báo cáo đề xuất, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu toàn thể các vụ, đơn vị trong quý I/2023 giải quyết mọi tồn đọng của năm 2022, đồng thời hoàn thiện kế hoạch, rà soát toàn bộ các công việc của năm 2023 và hoàn thành việc lập kế hoạch chi tiết cho các nội dung đó trong quý II/2023; bám sát sự phân công, giao nhiệm vụ trên hệ thống điều hành tác nghiệp; tăng cường việc quản lý, nắm tình hình địa bàn vùng DTTS; chủ động đề xuất tổ chức các hội nghị với các bộ ngành, địa phương để thảo luận, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đối với việc xin ý kiến về chủ trương ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Công tác dân tộc địa phương nghiên cứu, tham mưu, trong đó lưu ý bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cả hai cơ quan.

Liên quan đến nhiệm vụ đổi mới đề án báo chí theo phạm vi, đối tượng tại Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu vụ, đơn vị phụ trách phải làm rõ các yêu cầu cần đổi mới, đổi mới những gì (nội dung, hình thức, đối tượng hướng đến…); trong công tác tuyên truyền, ứng xử với báo chí cần nghiên cứu kỹ các yêu cầu để có văn bản trả lời chính thống; thực hiện việc trả lời phỏng vấn báo chí, cung cấp thông tin theo đúng quy chế phát ngôn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đã cho ý kiến phân tích và kết luận đối với các nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Về hợp tác quốc tế, yêu cầu xây dựng kế hoạch đoàn ra – đoàn vào một cách chi tiết, đánh giá hiệu quả, chuẩn bị nội dung, lựa chọn hình thức tiếp đón chu đáo, đúng nghi thức ngoại giao; công tác tiếp nhận các Trường chuyên biệt cần tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ; việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự Văn phòng Chương trình MTQG 1719, yêu cầu các vụ, đơn vị liên quan nghiên cứu và đề xuất phương án phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng đặc biệt quan tâm, đôn đốc đối với công tác chuẩn bị chào đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam bộ năm 2023, yêu cầu Vụ Công tác dân tộc địa phương tham mưu, dự thảo Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch để Lãnh đạo Ủy ban đi thăm và chúc Tết.

Xuân Thường