Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 8 năm 2024

03:09 PM 19/02/2024 |   Lượt xem: 1900 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 07 vừa qua cho thấy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Lãnh đạo UBDT đã chủ trì, tham dự nhiều hội nghị và cuộc họp quan trọng; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW và Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chỉ đạo các vụ, đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong tuần 07, các vụ, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp tham mưu thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Lãnh đạo Uỷ ban giao như: Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024; tham mưu ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 năm 2024... Các vụ, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN hoàn thiện rà soát, đề xuất để Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, hoàn thiện trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quyết định giao đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình MTQG DTTS&MN do UBDT chủ trì.

Trọng tâm trong tuần 08/2024, các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban tiếp tục tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, nhất là là các đề án, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính và những nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tuần 08.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã được nghe các vụ, đơn vị báo cáo một số nội dung chuyên đề liên quan đến việc giao nhiệm vụ cho các vụ, đơn vị trong Chương trình công tác năm 2024; kết quả triển khai một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số; kết quả tham mưu văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán... Qua đó cùng trao đổi, bổ sung, làm rõ các nội dung cũng như giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong tuần làm việc tiếp theo.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao sự tích cực, chủ động bắt tay vào triển khai công việc ngay từ những ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của các vụ, đơn vị. Yêu cầu các vụ đơn vị trong tuần 8 cần quán triệt, phân công rõ nhiệm vụ đối với từng công chức, viên chức, người lao động và tổ chức triển khai có hiệu quả; chấp hành nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban về các chỉ đạo sau Tết trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, tập trung ưu tiên thời gian cho công việc.

Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm thống nhất việc xây dựng, triển khai Chương trình công tác các vụ, đơn vị năm 2024 sẽ giao nhiệm vụ theo tiến độ thời gian từng tháng; rà soát toàn bộ mọi điều kiện chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023, đảm bảo thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

Cũng trong trong tuần 8, các vụ, đơn vị được giao cần triển khai, tổ chức các cuộc họp chuyên đề liên quan đến xây dựng Thông tư về thi đua khen thưởng; xây dựng vị trí việc làm; hoàn thành chiến lược phát triển các Trường chuyên biệt đến 2030 để sớm phê chuẩn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng đôn đốc các vụ, đơn vị cần nghiêm túc, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác cán bộ, xây dựng kế hoạch thi tuyển, xét tuyển công chức; các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển đổi số; xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc Hội thảo ngay từ đầu năm… không để dồn việc đến cuối năm; tăng cường quan tâm đến các chế độ đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBDT.

Xuân Thường