Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ Khóa XIII

06:02 PM 25/05/2023 |   Lượt xem: 3756 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ; BCH các tổ chức đoàn thể cơ quan (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh); tập thể lãnh đạo các vụ, đơn vị; cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ UBDT.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã truyền đạt một số nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương cụ thể: Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII diễn ra từ ngày 15/5 đến 17/5/2023, đã cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Đã tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật, toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường trên cơ sở ban hành có chất lượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều quy định mới của Đảng, đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Dự báo bối cảnh tình hình mới; phân tích khó khăn, thách thức để đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần thực hiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng quán triệt nội dung một số văn bản của Trung ương cần tiếp tục triển khai như: Kết luận số 52-KL/TW; Kết luận 54-KL/TW; Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề nghị Đảng ủy cơ quan UBDT đưa vào trong sinh hoạt chi bộ; quán triệt trong triển khai nhiệm vụ tại các vụ, đơn vị.

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh đến một số việc của UBDT cần chú trọng quan tâm thực hiện như: Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/NĐ-CP về công tác dân tộc, đề nghị thủ trưởng các vụ, đơn vị tham gia vào Ban Soạn thảo, đảm bảo nội dung dự thảo có chất lượng tốt nhất, khả thi, không trùng lặp. Đối với việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín (NCUT) và chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS, phải có sự nghiên cứu kỹ trong xây dựng chính sách để có thể phát huy được tốt nhất vai trò của đội ngũ này. Trong triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN (Chương trình MTQG DTTS), đối với các nội dung do UBDT phụ trách triển khai cần rà soát lại, việc nào khả thi thì làm, việc nào không khả thi thì phân cấp cho địa phương thực hiện, yêu cầu làm đến nơi đến chốn. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề cập đến 02 nhiệm vụ quan trọng sẽ triển khai trong năm 2024, gồm: Điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số lần thứ 3 (2024-2029), yêu cầu phải tập trung làm nghiêm túc, ra được sản phẩm có giá trị; cũng trong năm 2024, UBDT vừa tập trung giải ngân Chương trình MTQG DTTS giai đoạn I, đồng thời tập trung xây dựng Chương trình MTQG DTTS giai đoạn tiếp theo (2026-2030), đến cuối 2024 phải trình Quốc hội để kịp thời triển khai ngay từ đầu giai đoạn II.
 

Xuân Thường