Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm việc với Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

04:29 PM 27/02/2019 |   Lượt xem: 857 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua WB đã có nhiều chương trình hợp tác và hỗ trợ cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Sự hỗ trợ của WB đã góp phần quan trọng vào giảm tỷ lệ hộ đói, nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc, cải thiện năng lực cho đội ngũ làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

Tại buổi tiếp, ông Ousmane Dione cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã dành thời gian tiếp đoàn và khẳng định sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả giữa WB và UBDT thời gian qua. Ông Ousmane Dione chia sẻ hoạt động hợp tác giữa WB và UBDT đối với báo cáo “Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội ở các dân tộc thiểu số (DTTS) tại Việt Nam: tại sao có nhóm dân tộc thành công hơn?” và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của UBDT trong nghiên cứu, thực địa để hoàn thiện báo cáo với đầy đủ số liệu, dẫn chứng có chất lượng cao. Đây là những bằng chứng, luận cứ rất quan trọng để Quốc hội, Chính phủ Việt Nam nghiên cứu, đổi mới chính sách dân tộc, thời gian tới cần có chính sách riêng cho từng dân tộc. Dựa trên những kết quả của báo cáo, các lãnh đạo địa phương xây dựng kế hoạch hành động theo khuôn khổ phù hợp. WB mong muốn tiếp tục hỗ trợ UBDT trong việc tham mưu, chia sẻ thông tin, xây dựng khung chính sách dựa trên kết quả của báo cáo.

Về cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị dành cho cộng đồng DTTS Việt Nam” mà WB đang hỗ trợ UBDT tổ chức, ông Ousmane Dione vui mừng khi UBDT đã tuyển chọn 23 ý tưởng tốt nhất. WB đã chọn ra công ty tư vấn, hỗ trợ các ý tưởng. Sự hỗ trợ sẽ rất thiết thực, đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến cảm ơn sự hỗ trợ có hiệu quả của WB đối với UBDT nói riêng, Việt Nam nói chung trong suốt thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng tình, đồng cảm với những thông tin, quan điểm mà ông Ousmane Dione đã trao đổi, chia sẻ và cho rằng đó là những thông tin rất đúng và phù hợp với nhiệm vụ của UBDT trong việc nghiên cứu và tham mưu cho Chính phủ về chính sách dân tộc. Đồng thời cho rằng, đây là lúc nghiêm túc nhìn lại sự phát triển kinh tế-xã hội giữa các vùng, đặc biệt là vùng DTTS, miền núi và biên giới….Bộ trưởng, Chủ nhiệm khẳng định, quan tâm, hỗ trợ các đối tượng bị bỏ lại phía sau là nhiệm vụ rất quan trọng của Việt Nam trong thời điểm này. Về trụ cột hỗ trợ đồng bào DTTS, UBDT đang nghiên cứu, thời gian tới sẽ có sự điều chỉnh, trong đó có ưu tiên cho giáo dục; nghiên cứu ngân hàng vi mô tại địa phương để cho đồng bào DTTS vay vốn nhỏ, không cần trả lãi suất.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Bộ trưởng, chủ nhiệm đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ một số vấn đề như: Nghiên cứu phân tích sâu về 53 DTTS; cung cấp số liệu xây dựng đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế -xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; xây dựng cơ sở lưu trú cho phụ nữ DTTS khi sinh con; thay đổi cách đào tạo, dạy học ở trường PTDTNT; hỗ trợ kinh phí để thành lập tờ báo Dân tộc và Phát triển điện tử.

Đồng quan điểm với những chia sẻ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, ông Ousmane Dione khẳng định, WB sẽ có những hỗ trợ tích cực để có trình tự ưu tiên, trong đó cân nhắc các sáng kiến về con người.