Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2019-2022

09:34 AM 11/12/2019 |   Lượt xem: 349 |   In bài viết | 

Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chi hội Nhà báo Báo Dân tộc và Phát triển.

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019 của Chi hội Nhà báo Báo Dân tộc và Phát triển nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự đoàn kết, cố gắng của các hội viên, Chi hội Nhà báo Báo Dân tộc đã thể hiện và phát huy tốt vai trò của một tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp. Chi hội đã quan tâm, tạo mọi điều kiện để hội viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, đạo đức và nghiệp vụ; đồng thời đôn đốc, kiểm tra hội viên chấp hành Điều lệ Hội, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Chi ủy, Ban Biên tập, các hội viên Báo Dân tộc và Phát triển đã bám sát được tôn chỉ, mục đích của Báo Dân tộc và Phát triển, là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc, Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Các hội viên đã tuyên truyền phản ánh về đời sống chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; thông tin được các hội viên truyền tải một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác và toàn diện nhất, góp phần quan trọng hỗ trợ đồng bào DTTS nắm bắt tình hình kinh tế-xã hội, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của các ngành, các cấp và địa phương… 

Bên cạnh đó, các hội viên đã chú trọng giới thiệu những kinh nghiệm, mô hình tiêu biểu, người tốt việc tốt, những tấm gương khởi nghiệp trong đồng bào DTTS; đấu tranh vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Toàn cảnh Đại hội.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi hội Nhà báo Báo Dân tộc và Phát triển đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bà Vũ Thị Hà, Phó Trưởng ban Công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Mặc dù tác nghiệp ở địa bàn còn nhiều khó khăn, kinh phí hạn hẹp nhưng nhiệm kỳ qua các hội viên Chi hội Nhà Báo Báo Dân tộc và Phát triển đã thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt Chi hội đã tổ chức được nhiều hoạt động thiện nguyện thể hiện tính nhân văn của những người làm báo.

Năm 2019 và năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt các cấp Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chính vì thế, trong thời gian tới Chi hội Nhà báo Báo Dân tộc và Phát triển cần phải chú trọng, đầu tư bài bản hơn nữa trong công tác nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển hội viên; sáng suốt lựa chọn những hội viên có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm tham gia vào Ban thư ký Hội…”.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập-phụ trách Báo Dân tộc và Phát triển đề nghị trong thời gian tới: Chi hội Nhà báo cần tiếp tục chú trọng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên; tăng cường tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể, cùng với Ban Biên tập tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tờ Báo Dân tộc và Phát triển; xây dựng Chi hội đoàn kết, gắn bó, ngày càng vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Dân tộc và Phát triển tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2019-2022.

Trên tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 3 đồng chí và thông qua Nghị quyết Đại hội với phương hướng hoạt động trọng tâm là tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Hội Nhà báo Việt Nam; đổi mới nội dung các hoạt động của Chi hội vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Báo Dân tộc và Phát triển; tập trung củng cố tổ chức, xây dựng Chi hội vững mạnh; tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực nghề nghiệp; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Theo: Hoàng Quý (baodantoc.vn)