Hoạt động hợp tác quốc tế với nhiều điểm nhấn, đa dạng đã đóng góp vào thành công chung của Ủy ban Dân tộc trong năm 2022

10:13 PM 09/12/2022 |   Lượt xem: 896 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chủ trì phiên họp

Triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch công tác được giao, năm 2022, Vụ Hợp tác quốc tế đã tham mưu tổ chức 05 đoàn đi công tác nước ngoài do UBDT chủ trì và 02 đoàn Bộ trưởng, Chủ nhiệm tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Trong đó, nổi bật là: Bộ trưởng, Chủ nhiệm tham gia đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ đi Campuchia và ký Bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa UBDT và Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia; Đoàn liên bộ, ngành, địa phương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT làm Trưởng đoàn đi Australia, hướng tới thiết lập mối quan hệ ngoại giao về công tác dân tộc giữa hai bên; Đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y thông làm Trưởng đoàn đi Thụy Sĩ học tập bảo vệ Báo cáo quốc gia về Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc” (Công ước CERD)...

Công tác nhân quyền và thực hiện công ước, điều ước, pháp luật quốc tế đã được Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, tham mưu thực hiện hiệu quả trong năm 2022. Vụ Hợp tác quốc tế đã chủ trì xây dựng và thực hiện theo quy trình về việc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Đề án bảo vệ Báo cáo CERD 5. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ Báo cáo CERD 5. Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất, góp ý vào các dự thảo Báo cáo về nhân quyền theo quy định và yêu cầu của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Trung ương và các bộ, ngành liên quan; Xây dựng và trình Lãnh đạo Uỷ ban nội dung Báo cáo cung cấp thông tin xây dựng Sách Trắng “Bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam”; Phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến quyền của đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi...

Cùng với đó, việc triển khai Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS” đến năm 2025 tại các địa phương, nhằm tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, hỗ trợ đầu tư phát triển KT-XH cho vùng DTTS.

Đặc biệt, năm 2022, Vụ Hợp tác quốc tế đã tham mưu Lãnh đạo Ủy ban xây dựng kế hoạch, tổ chức đón hơn 20 đoàn khách quốc tế đến làm việc tại UBDT, điển hình một số đoàn như: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ấn Độ; Bộ ngoại giao Ai-len; Đại sứ New Zealand; Đại sứ Australia; Trưởng Đại diện thường trú UNDP; Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam...

Nhằm tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế và đồng thời tranh thủ sự trợ giúp về kỹ thuật để thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, UBDT đã hợp tác với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), và tổ chức Care International để ưu tiên triển khai thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình. Bên cạnh đó tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hợp tác với nhóm Đối tác phát triển hỗ trợ vùng DTTS và miền núi, và các đối tác quốc tế có quan tâm khác nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, áp dụng kinh nghiệm quốc tế để góp phần đổi mới sáng tạo, gia tăng hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chụp ảnh lưu niệm với tập thể Lãnh đạo và công chức Vụ Hợp tác quốc tế

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thay mặt Lãnh đạo Ủy ban, chúc mừng những thành tích đạt được của Vụ Hợp tác quốc tế; với nhiều điểm nhấn, đa dạng đã đóng góp vào thành công chung của UBDT trong năm 2022. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh: Năm 2023 là năm diễn ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm của UBDT, với số lượng đoàn ra/vào nhiều, đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị, xây dựng kế hoạch khoa học, bài bản; nghiên cứu đề xuất các giải pháp để tăng cường kinh phí cho các đoàn công tác, đảm bảo hiệu quả và đạt mục tiêu cao nhất.

Đồng tình với phương hướng, giải pháp triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Hợp tác quốc tế, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Vụ chủ động trao đổi thông tin với các bộ, ngành để chuẩn bị tốt nhất cho Báo cáo quốc gia về Công ước CERD; tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong tham mưu, tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực quốc tế để góp phần triển khai thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi...