Hội nghị Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác Ban Thanh tra nhân dân năm 2019

12:29 PM 20/11/2019 |   Lượt xem: 370 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị là dịp để tăng cường kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho các đồng chí trong Ban Thanh tra nhân dân của UBDT. Tại Hội nghị, báo cáo viên đã triển khai truyền đạt một số chuyên đề như: Những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra; Nghiệp vụ xác minh trong công tác thanh tra…

Tại Hội nghị, căn cứ vào các văn bản, quy chế hướng dẫn, các đại biểu đã được giới thiệu về mục đích, yêu cầu, thời gian, nội dung và phương pháp để triển khai các cuộc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân để làm cơ sở triển khai công tác giám sát theo Kế hoạch đã được phê duyệt.