Hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình biên giới, hải đảo và chủ trương của Đảng và Nhà nước ta”

06:56 PM 07/11/2019 |   Lượt xem: 594 |   In bài viết | 

Thượng tá Vũ Công Hòa giới thiệu các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thượng tá Vũ Công Hòa đã giới thiệu các nội dung về tình hình biên giới đất nước ta, mối quan hệ với các nước nằm trên dải biên giới trên đất liền, trong đó nhấn mạnh tới mối quan hệ với đất nước Campuchia. “Với quyết tâm của hai Đảng, nhân dân hai nước, với tình cảm được hun đúc bằng xương máu qua nhiều thế hệ, chúng ta vững tin rằng quan hệ hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, đóng góp vào hòa bình chung của khu vực và thế giới”. Thượng tá Vũ Công Hòa nhấn mạnh thêm tới mối quan hệ khăng khít giữa Việt Nam và Campuchia từ trong lịch sử đấu tranh và giải phóng đất nước vĩ đại cho đến tình hình quan hệ ngoại giao hiện nay.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thông tin một cách khái quát và hệ thống về tình hình Biển Đông, Thượng tá Vũ Công Hòa cho biết: Biển Đông là khu vực địa chiến lược, có vị trí quan trọng trong giao thương của khu vực và thế giới. Trong những năm gần đây, Biển Đông thường xuyên xảy ra các hành động vi phạm quyền chủ quyền, quyền lãnh thổ. Trước tình hình đó, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, không nhượng bộ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.

Qua Hội nghị, cán bộ Đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT kịp thời nắm bắt các thông tin, hiểu rõ hơn về tình hình thời sự và các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta liên quan đến vấn đề biên giới, hải đảo, từ đó nâng cao nhận thức, hiệu quả trong tham mưu, xây dựng chính sách dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng miền núi, khu vực biên giới.

Xuân Thường