UBDT: Họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022

12:38 PM 30/05/2023 |   Lượt xem: 3254 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp

Ông Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng là đại diện đến từ một số bộ ngành, Ban Dân tộc TP Hà Nội, Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình và các vụ, đơn vị của UBDT.

Thực hiện Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ  về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong đó giao UBDT nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG 1719. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, các địa phương gặp một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời, một số nội dung cần phải nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện thuận lợi, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Ông Đào Xuân Quy, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc thay mặt Tổ Soạn thảo trình bầy các căn cứ và quá trình xây dựng dự thảo Thông tư

Triển khai các nội dung theo tiến độ, UBDT đã thành lập Tổ Soạn thảo; trình Thủ tướng Chính phủ và được đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung; triển khai phiên họp kỹ thuật và các đợt xin ý kiến dự thảo của các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT, các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành địa phương, Vụ Chính sách dân tộc (đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư) đã phối hợp với các vụ, đơn vị được phân công tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư.

Về nội dung, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT đã giải quyết 09 vấn đề được nêu trong Công điện số 71/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đã được UBDT rà soát cần sửa đổi, bổ sung). Ngoài ra, một số nội dung của Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn chưa rõ, chưa cụ thể, chưa phù hợp cũng đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến Dự án 1; Nội dung số 01, Nội dung số 02 Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 3; Nội dung số 01, Nội dung số 02 Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 5; Tiểu Dự án 4 thuộc Dự án 5; Tiểu dự án 1, Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 9; Nội dung số 01, Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10.

-Bà Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình phát biểu ý kiến tại phiên họp

Ông Lê Như Xuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo biểu ý kiến tại phiên họp

Phát biểu thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đồng tình với các nội dung cơ bản đã được dự thảo Thông tư bổ sung, cập nhật. Một số ý kiến đề nghị: dự thảo Thông tư cần ngắn gọn, trọng tâm; tập trung tiếp thu những vướng mắc, kiến nghị của địa phương theo hướng tăng cường phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính, căn cứ quy định hiện hành để hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ cho các địa phương để triển khai hiệu quả; cần tiếp tục phối hợp, rà soát, cập nhật các nội dung liên quan đến các Thông tư do các bộ, ngành vừa ban hành…

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, ông Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch Hội đồng đã cám ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng đóng góp cho dự thảo Thông tư. Chủ tịch Hội đồng đề nghị Tổ Soạn thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện bộ hồ sơ xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT để trình các cấp thẩm quyền theo quy định.