Họp Tiểu ban Nội dung “Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018”

09:08 PM 18/10/2018 |   Lượt xem: 1403 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì phiên họp

Với mục tiêu tuyên dương những học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) là những tấm gương tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, có thành tích trong các hoạt động đoàn, đội, xã hội, Lễ Tuyên dương là dịp để các em gặp gỡ, giao lưu, có thêm động lực để phấn đấu và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển đất nước.

Tại cuộc họp, góp ý cho kịch bản chương trình và kịch bản văn học, các thành viên dự họp đã thảo luận để hoàn thiện kịch bản, tập trung vào các nội dung như: Chủ đề trọng tâm của Lễ Tuyên dương; chương trình tổng thể; công tác chốt danh sách các em học sinh-sinh viên để chọn lựa các câu chuyện thực tế; kết cấu, nội dung chủ đạo của các video-clip, bài hát, tiết mục trong sự kiện bám theo chủ đề, tạo sự khác biệt; chuẩn bị sổ vàng ghi danh; công tác tổng duyệt và kết hợp chuỗi các sự kiện liên quan…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đề nghị các thành viên Tiểu ban Nội dung tiếp tục nghiên cứu về chủ đề trọng tâm của Lễ Tuyên dương năm nay, bám vào các tiêu chí đặt ra như: trang trọng, tính dân tộc, hiện đại, thể hiện sự tươi mới, động viên, khích lệ khát vọng của tuổi trẻ. Làm rõ các nội dung như hình thức khen thưởng, lựa chọn bài hát, ca sĩ thể hiện phù hợp để xây dựng chương trình đảm bảo chặt chẽ, hợp lý, đáp ứng thời lượng chương trình trong 90 phút. Ngoài ra cần xây dựng các nội dung tương tác xung quanh sự kiện để tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các thành viên tiểu Ban Nội dung và các đơn vị truyền thông thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ, xây dựng lịch trình, tiến độ cụ thể theo chương trình tổng thể của Ban Tổ chức. Khi có vướng mắc cần báo cáo để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo công tác chuẩn bị theo kế hoạch.

Việt Cường