Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tin học và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

10:13 AM 10/07/2018 |   Lượt xem: 1884 |   In bài viết | 

Các đại biểu và học viên tham dự khai giảng lớp tập huấn

Lớp tập huấn, bồi dưỡng với mục tiêu nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo và chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chỉ đạo điều hành và thực thi các nhiệm vụ được giao; bồi dưỡng kiến thức lý thuyết và thực hành về ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử; bồi dưỡng kỹ năng sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp.

Theo chương trình, khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ 10-12/7/2018. Trong thời gian tham gia khóa tập huấn, các học viên sẽ được nghe báo cáo viên giới thiệu, truyền đạt các nội dung lý thuyết và hướng dẫn các thao tác thực hành trực tiếp trên máy tính liên quan đến: Quy trình ứng dụng chữ ký số trong xử lý, trao đổi văn bản; cách cài đặt chứng thư số và thực hành cài đặt; cài đặt chữ ký số và cấu hình các mẫu chữ ký trên điều hành tác nghiệp; các chức năng mở rộng trên hệ thống điều hành tác nghiệp (tìm kiếm nâng cao, đổi mật khẩu, cơ chế ủy quyền xử lý văn bản...); trao đổi thông tin cá nhân, thiết lập thư điện tử từ hệ thống điều hành tác nghiệp; đảm bảo an toàn thông tin trên máy tính cá nhân và cài đặt sử dụng một số phần mềm diệt virus, mã độc.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Qua khóa tập huấn sẽ giúp các học viên nâng cao trình độ tin học và khả năng ứng dụng CNTT, đặc biệt là việc thực hành thành thục các bước, quy trình sử dụng chữ ký số và khai thác, sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp của UBDT hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, tiến độ các hoạt động chuyên môn, đặc biệt trong công tác cải cách hành chính...

Xuân Thường