Khai giảng Lớp tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các bộ, ngành Trung ương năm 2019

11:24 AM 06/11/2019 |   Lượt xem: 489 |   In bài viết | 

Quang cảnh Lễ khai giảng

Với mục tiêu nâng cao kiến thức dân tộc, thống nhất nội dung, mục đích, yêu cầu và phương pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 theo Quyết định 771/QĐ-TTg. Lớp tập huấn được triển khai trong 03 ngày, với 06 chuyên đề chính gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam; Công tác quản lý văn hóa vùng DTTS; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS; Công tác quốc phòng-an ninh ở vùng DTTS và miền núi; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS vững mạnh; Quan đi