Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số

08:12 PM 13/08/2020 |   Lượt xem: 737 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì phiên họp với Vụ Dân tộc thiểu số

Tại buổi làm việc, Vụ Dân tộc thiểu số đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 7 tháng vừa qua và các đề xuất, kiến nghị để triển khai kế hoạch công tác tháng 8 năm 2020.

Theo đó thời gian qua, Vụ Dân tộc thiểu số đã thực hiện các nhiệm vụ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao như: Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc lần thứ II năm 2020; Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng DTTS giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó là những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Vụ như: Thực hiện chính sách đối với Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới vùng DTTS theo Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ…

Thời gian tới, Vụ Dân tộc thiểu số tiếp tục nhiệm vụ rà soát các nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020; thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình MTQG như hoàn thiện nội dung, dự toán các tiểu dự án thành phần thuộc Dự án 9 và Dự án 10; xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù… Bên cạnh đó, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để đề xuất điều chỉnh một số hoạt động trong Kế hoạch công tác năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao tinh thần phối hợp, sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ công tác do Vụ Dân tộc thiểu số đã triển khai thời gian qua. Qua các đánh giá và kiến nghị của Vụ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã có một số chỉ đạo cụ thể như: Đối với Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, tiếp tục tổng hợp tình hình triển khai, đánh giá các kết quả nổi bật đạt được. Về các nội dung tuyên truyền, xem xét đề xuất phối hợp với đài truyền hình hoặc một đơn vị truyền thông để triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể.

Đối với nhiệm vụ bình đẳng giới (Quyết định số 1898), xem xét xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể để tăng cường tuyên truyền về công tác bình đẳng giới bằng tiếng DTTS. Việc triển khai chính sách cho Người có uy tín (Quyết định số 12), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đồng ý với đề xuất không tổ chức các hoạt động tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín; sẽ triển khai biên soạn, in ấn, phát hành Sổ tay cung cấp thông tin chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, với các nội dung mới, được cập nhật như: Đề án tổng thế, triển khai Chương trình MTQG, dữ liệu điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS...; bổ sung nội dung xây dựng phóng sự về vai trò nổi bật của đội ngũ Người có uy tín để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

 Về công tác tổ chức Đại hội đại biểu DTTS toàn quốc lần thứ II, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Vụ Dân tộc thiểu số rà soát, phân nhóm theo danh sách các đại biểu tham dự Đại hội để gửi cho các cơ quan thông tấn, báo chí, góp phần giới thiệu về những gương điển hình, nổi bật trong triển khai chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

Các nội dung chuyển đổi kế hoạch công tác do sự tác động của dịch bệnh Covid-19, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đề nghị Vụ Dân tộc thiểu số khẩn trương xây dựng kế hoạch điều chỉnh chi tiết, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban trước khi triển khai. Ngoài ra, đề nghị Vụ phân công nhóm nghiên cứu chuyên sâu về công tác tôn giáo, để có cơ sở trong công tác tham mưu, xây dựng báo cáo.