UBDT nghiệm thu đề tài: Một số vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt - Lào

04:00 PM 19/11/2020 |   Lượt xem: 604 |   In bài viết | 

TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT dự và chủ trì phiên họp

Đề tài “Một số vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt - Lào”, mã số CTDT.16.17/16-20, do PGS. TS. Văn Đức Thanh làm Chủ nhiệm đề tài, Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi là tổ chức chủ trì.

Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, Đề tài đã xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách dân tộc đến cộng đồng các dân tộc sinh sống trên tuyến biên giới Việt - Lào. Đề tài đã góp phần cung cấp luận cứ và kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản trong hoạch định đường lối, chính sách liên quan đến vấn đề phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt - Lào, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác Việt - Lào và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Từ đó, góp phần làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để cấp ủy và chính quyền các tỉnh biên giới vận dụng chính sách dân tộc phù hợp với điều kiện và đặc điểm địa phương. Cung cấp cơ sở dữ liệu để tiếp tục mở rộng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam.

Đại diện Ban Chủ nhiệm Đề tài trình bầy tóm tắt kết quả nghiên cứu

Đánh giá Ban Chủ nhiệm Đề tài đã triển khai nghiên cứu công phu, nghiêm túc và khoa học, các thành viên Hội đồng đề nghị đề tài cần luận giải rõ hơn phần phạm vi, đối tượng nghiên cứu và các thuật ngữ; cập nhật một số kết quả nghiên cứu mới và số liệu Điều tra thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số; khai thác sâu hơn các số liệu điều tra, khảo sát, phân tích thảo luận nhóm; tập trung làm rõ những vấn đề nổi cộm nhất để nhận diện những luận điểm mới, có tính bước ngoặt trong nhận thức, xây dựng chính sách; từ nội hàm của những vấn đề nghiên cứu, chắt lọc hơn trong các kiến nghị...

Các thành viên Hội đồng thống nhất đánh giá Đề tài nghiệm thu ở mức “Đạt” và đề nghị tiếp thu, hoàn thiện theo các ý kiến góp ý của Hội đồng.