Ủy ban Dân tộc: Công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống Covid-19

08:11 PM 26/01/2022 |   Lượt xem: 2136 |   In bài viết | 

Ông Võ Văn Bảy, Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi công bố Quyết định

Theo Quyết định số 18, Thanh tra UBDT sẽ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Thanh tra Ủy ban đã thành lập tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra với 8 thành viên. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2021. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Nội dung thanh tra bao gồm: Thanh tra việc chấp hành các văn bản, cơ chế, chính sách thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; Việc chấp hành thực hiện các quy định pháp luật về việc xây dựng danh mục định mức mua sắm, đơn giá, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền; Việc thẩm định, phê duyệt danh mục, định mức, thẩm định giá, lựa chọn nhà thầu; Việc thực hiện quy trình đấu thầu, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán về mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; Việc sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Võ Văn Bảy, Chánh Thanh tra UBDT yêu cầu các vụ, đơn vị trong quá trình tiến hành thanh tra phải cung cấp các văn bản, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, cử người có trách nhiệm làm việc với đoàn thanh tra.

Kết thúc thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ báo cáo đánh giá về những nội dung được thanh tra theo đúng quy định.

(baodantoc.vn)