Ủy ban Dân tộc: Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, triển khai hệ thống quản lý chất lượng

09:43 AM 08/12/2022 |   Lượt xem: 452 |   In bài viết | 

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, ông Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng Ủy ban, Trưởng ban Tổ chức lớp học nhấn mạnh: Thời gian qua, để góp phần triển khai thành công các nhiệm vụ theo kế hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban. Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, với 08 chuyên đề, Lớp bồi dưỡng nhằm truyền đạt đến các học viên những điểm mới trong nghiệp vụ, nhất là việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ; kiến thức trong việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định; nâng cao khả năng tham mưu, tổng hợp các nhiệm vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban; nghiệp vụ, quy trình, thủ tục thanh quyết toán và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan UBDT...

Ông Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng Ủy ban, Trưởng ban Tổ chức lớp học phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng

Chánh Văn phòng Lò Quang Tú đề nghị các học viên chấp hành nghiêm túc thời gian, tập trung tiếp thu các kiến thức, kỹ năng được các giảng viên truyền đạt; tăng cường trao đổi, thảo luận về các vướng mắc, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ tại các vụ, đơn vị để góp phần nắm vững và triển khai áp dụng thành thạo, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các quy định hiện hành.

TS. Lê Quốc Bang, Giảng viên chính Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề

Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng