Ủy ban Dân tộc làm việc với Ngân hàng Thế giới về phối hợp triển khai các dự án ở vùng DTTS, miền núi của Việt Nam

04:25 PM 14/06/2019 |   Lượt xem: 770 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá hiệu quả của mối quan hệ hợp tác và truyền thống tốt đẹp giữa UBDT với WB thời gian qua. UBDT đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của WB đối với vùng đồng bào DTTS, miền núi của Việt Nam. Bà Madhu Raghunath, Điều phối viên Chương trình phát triển bền vững về cơ sở hạ tầng (WB) cảm ơn UBDT về mối quan hệ bền vững, lâu dài, đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của UBDT thời gian qua. Bà Madhu Raghunath cho biết: WB đã hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều dự án chiến lược về cơ sở hạ tầng và đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, quan trọng. Với đề xuất triển khai Dự án “Phát trin cơ sở hạ tầng toàn diện cho đồng bào DTTS ở các tỉnh miền núi phía Bắc”, UBDT cần đánh giá, phân tích để đề xuất dự án mang tầm chiến lược, có nhiều tác động hơn dựa trên các quy hoạch, chiến lược dài hạn của Chính phủ. Ngoài ra, cần tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của UBDT để có thể nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ, ban, ngành và thu hút được nhiều nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác để giúp đồng bào DTTS.

UBDT thống nhất nội dung, chương trình hợp tác với WB, ông Hoàng Văn Xô đề xuất WB quan tâm, hỗ trợ triển khai Dự án “Phát trin cơ sở hạ tầng toàn diện cho đồng bào DTTS ở các tỉnh miền núi phía Bắc”. Cho biết tầm quan trọng, sự cần thiết của dự án đối với sự phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) các tỉnh miền núi phía Bắc, ông Hoàng Văn Xô mong muốn WB giúp đỡ, hỗ trợ nguồn lực, công tác tư vấn để chuẩn bị xây dựng Dự án.

Trong nội dung của buổi làm việc giữa hai bên, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, UBDT đã giới thiệu khái quát về Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019-2025”. Qua đó, cũng đề nghị WB quan tâm, phối hợp để việc triển khai Đề án đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận, bàn bạc về các hướng tiếp cận mới trong xây dựng chương trình hợp tác, phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới để triển khai các chương trình, dự án cho vùng đồng bào DTTS, miền núi đạt hiệu quả cao nhất.