Vụ Địa phương III (UBDT): Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

10:17 AM 27/12/2019 |   Lượt xem: 765 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội nghị.

Theo Báo cáo của Vụ Địa phương III, trong năm 2019, việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong vùng đồng bào DTTS, đồng bào an tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Thu nhập bình quân đầu người trong khu vực đạt 42 triệu đồng/người/năm; đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thu nhập bình quân khoảng 25 triệu đồng/người.

Bên cạnh những mặt thuận lợi trong thực hiện chính sách dân tộc, vẫn còn tồn tại khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai làm ảnh hưởng đến sinh kế của đồng bào DTTS, nhất là hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Lãnh đạo Vụ Địa phương III đề ra kế hoạch công tác năm 2020 với những nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, có những kiến nghị lên Lãnh đạo UBDT nhằm tạo điều kiện cho đơn vị khắc phục những khó khăn và tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Vụ Địa phương III đạt được trong năm 2019. Để tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ của năm 2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chỉ đạo Vụ Địa phương III cần bám sát kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ chính trị do Uỷ ban Dân tộc giao. Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho từng thành viên; Xây dựng lộ trình đào tạo, quy hoạch cán bộ nhằm đáp ứng được nhiệm vụ trong thời gian tới…

Theo: Hạnh Nguyên (baodantoc.vn)