Vụ Địa phương III (Ủy ban Dân tộc): Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

10:39 AM 16/07/2019 |   Lượt xem: 775 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự và chủ trì Hội nghị

Theo Báo cáo sơ kết 6 tháng của Vụ Địa phương III, việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn, tiếp tục được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong vùng đồng bào DTTS, nhận được sự tin tưởng của đồng bào đối với sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đồng bào an tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn khó khăn trong việc thực hiện chính sách dân tộc, như: ở một số địa phương, cơ quan công tác dân tộc chưa được quan tâm đúng mức, cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện còn thiếu; một số địa phương cấp xã chưa bố trí cán bộ theo dõi chính sách dân tộc, qua đó ít nhiều ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các chính dân tộc…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cho rằng, Vụ Địa phương III cần xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, theo từng lĩnh vực cụ thể; kịp thời nắm bắt những chủ trương, chỉ đạo thông qua hệ điều hành tác nghiệp của UBDT để bổ sung vào nhiệm vụ trọng tâm của từng cá nhân… Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn, tập thể Vụ Địa phương III tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục hạn chế, thống nhất quan điểm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải và Vụ trưởng Huỳnh Thị Sô Ma Ly tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Phó Vụ trưởng

Cùng ngày, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã chủ trì buổi Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III (UBDT) đối với các ông Tào Việt Thắng (Phó trưởng Ban Dân tộc TP Cần Thơ) và ông Nguyễn Hoàng Hành (Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá-Xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ).

Thay mặt lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm; chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, cùng tập thể Vụ Địa phương III được tăng cường nhân sự lãnh đạo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Vụ trưởng Vụ Địa phương III triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho 2 đồng chí Phó Vụ trưởng và mong rằng tập thể Vụ Địa phương III tăng cường đoàn kết, cùng triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác.

Hạnh Nguyên