Hội nghị về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào DTTS

07:36 PM 09/03/2023 |   Lượt xem: 2809 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đồng chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo chuyên đề, nước ta có 53 DTTS với hơn 14 triệu người. Những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội cho cộng đồng DTTS nói chung. Sau nhiều năm thực hiện, chính sách đã thu được một số kết quả nhất định, có tác động tích cực đến phát triển đến cộng đồng DTTS.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông khẳng định, vấn đề dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng luôn song hành, không thể tách rời. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với hàng loạt các nguồn lực chính sách thiết thực, đời sống của đồng bào DTTS nước ta ngày càng ổn định, phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách dân tộc cũng như tôn giáo, tín ngưỡng vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế. Những hạn chế, tồn tại đó, đặt ra trách nhiệm đối với những người làm công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông nhấn mạnh, cần tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo. Trong đó, trọng tâm là việc phối hợp trong công tác tuyên truyền; đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; lồng ghép vấn đề dân tộc, tôn giáo trong việc triển khai các chính sách dân tộc…

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào DTTS, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển cùng với đất nước; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chính quyền và người dân về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; nghiên cứu chính sách đặc thù ưu tiên tuyển dụng người DTTS đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp vào cơ quan dân vận, dân tộc, tôn giáo của địa phương, đặc biệt là đối với cấp cơ sở tại các địa bàn trọng điểm.

Đồng thời tiếp tục phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới, hoạt động mang tính chất cực đoan, chống đối chính trị, không để các hiện tượng tôn giáo trên kích động, lôi kéo đồng bào DTTS tham gia vào các hoạt động biểu tình, bạo loạn, gây phức tạp về an ninh, trật tự...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng, Hội nghị đã thảo luận thẳng thắn nhiều nội dung trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào DTTS. Thứ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo phát triển trên cơ sở hoạt động theo khuôn khổ pháp luật. Các tôn giáo cũng có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Đồng thời, đồng thuận cao với đề xuất của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.