Hội thảo Đánh giá tổ chức thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức

02:49 PM 26/12/2019 |   Lượt xem: 24251 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội thảo

Theo dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, năm 2019, Học viện Dân tộc đã tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2025; triển khai tổ chức các hội thảo rà soát, đánh giá nhu cầu, xác định đối tượng, xây dựng tài liệu, chuẩn bị công tác bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS), tập huấn cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên…

Kết quả, năm 2019 đã triển khai 21 đợt tập huấn cho 557 giảng viên, báo cáo viên thuộc các bộ, ngành, các địa phương; tổ chức 42 lớp (mỗi tỉnh 02 lớp, mỗi lớp 30 học viên) bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 tại các tỉnh, thành phố; triển khai công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo Quyết định số 771/QĐ-TTg…

Năm 2019 là năm đầu triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá, Học viện Dân tộc đã huy động mọi nguồn lực, chủ động xây dựng kế hoạch và điều phối triển khai thực hiện đúng tiến độ các nội dung nhiệm vụ. Để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án trong những năm tiếp theo, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số nội dung như: cần nâng cao định mức kinh phí trong xây dựng chuyên đề, tài liệu; công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, đặc biệt là dạy tiếng DTTS và kỹ năng sư phạm; xác định nhu cầu thực tế của địa phương; yêu cầu của công tác kiểm tra cuối khóa, cấp chứng chỉ; phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại các địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá…

PGS. TS. Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS. TS. Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu. Học viện Dân tộc với vai trò là cơ quan đầu mối, điều phối các hoạt động đã triển khai thành công các nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về công tác dân tộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; khẳng định vai trò, vị thế của UBDT trong triển khai chính sách dân tộc. Các ý kiến tham luận và đề xuất đã có những phân tích, làm rõ hơn các nguyên nhân khách quan và chủ quan, các khó khăn, tồn tại cùng các kiến nghị hết sức cụ thể, thực tế sẽ góp phần thực hiện thành công Kế hoạch triển khai Đề án 771 trong thời gian tới.