Hội thảo Tham vấn chuyên gia về một số nội dung dự kiến cho Luật Hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi

11:22 PM 24/11/2017 |   Lượt xem: 3478 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội thảo

Tham dự còn có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp, một số chuyên gia về pháp luật và dân tộc học, đại diện các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT cùng Lãnh đạo Ban Dân tộc một số địa phương.

Dự thảo Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi được UBDT xây dựng đề cập toàn diện đến vùng đồng bào DTTS với những vấn đề thiết thực nhất liên quan đến các chính sách phát triển KT-XH cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; lựa chọn những vấn đề cơ bản, trực tiếp của các nội dung chính sách. Hội thảo là dịp để UBDT xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

Dự thảo Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi có 7 nhóm chính sách gồm: Giảm nghèo; hỗ trợ sản xuất, sinh kế; hỗ trợ bảo tồn văn hóa, thể thao; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ cán bộ công chức làm công tác dân tộc; hỗ trợ bảo vệ môi trường; hỗ trợ y tế, dân số và tiếp cận pháp luật.

Toàn cảnh Hội thảo

Ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo đều khẳng định sự cần thiết phải xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi và cần xác định phạm vi điều chỉnh để không trùng lặp với các luật khác. Luật phải có đủ căn cứ pháp lý và tạo điều kiện cho đồng bào DTTS phát triển. Cần bám sát Nghị định 05 về công tác dân tộc để xây dựng luật. Có ý kiến đề xuất hình thành nhóm chính sách tài chính và tín dụng, bình đẳng trong đầu tư phát triển; chú trọng quyền sử dụng đất, đất sản xuất, bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS; vấn đề sử dụng cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị. Một số ý kiến đề xuất chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; vấn đề quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư cho đồng bào DTTS và miền núi; việc phân bổ nguồn lực, suất đầu tư cho vùng DTTS và miền núi…

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu và đề nghị Ban soạn thảo Luật Hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo.

Việt Cường