Tập huấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024

02:00 PM 14/05/2024 |   Lượt xem: 2232 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Định; đại diện Bộ Công an; Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA); đại diện lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc UBDT và TCTK cùng 325 đại biểu thuộc 54 Cục Thống kê các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong bối cảnh phát triển của đất nước, việc thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2024 đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ để đánh giá hiệu quả của các chính sách phát triển mà còn để định hướng và điều chỉnh các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào DTTS. Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBDT và TCTK đã phối hợp xây dựng phương án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2024 tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Đây là lần thứ 3 UBDT và TCTK tổ chức điều tra, thu thập thông tin trên phạm vi toàn quốc (lần điều tra đầu tiên thực hiện vào năm 2015, lần thứ 2 vào năm 2019). Hội nghị tập huấn lần này sẽ giúp cho lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK, Cục Thống kê 54 tỉnh/thành phố trực thuộc TW nắm vững nghiệp vụ, tổ chức triển khai hiệu quả việc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2024.

Tổng Cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK cho biết: Để chuẩn bị thực hiện điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số năm 2024, TCTK đã phối hợp với UBDT nghiên cứu nhu cầu thông tin về công tác dân tộc căn cứ theo quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc (Thông tư số 05/2022/TT-UBDT) và căn cứ kế thừa thông tin đã thu thập thời gian trước đây. Qua thống nhất với UBDT, Tổng cục trưởng TCTK đã ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2024 tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc TW, trong đó 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS&MN và 3 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người DTTS sinh sống.

Tổng cục trưởng TCTK nhấn mạnh, đây là cuộc điều tra mẫu quy mô lớn, giống như một cuộc tổng điều tra về dân tộc tại Việt Nam nhằm thu thập thông tin phục vụ đánh giá tình hình, xây dựng và hoạch định chính sách liên quan đến công tác dân tộc, phát triển KT-XH cho các vùng DTTS giai đoạn 2026 – 2030; đồng thời làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS tại Việt Nam.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cũng đề nghị báo cáo viên giới thiệu đầy đủ các nội dung, đặc biệt chú ý nhấn mạnh những điểm mới, những nội dung cần chú trọng trong quá trình thực hiện điều tra, thu thập; đề nghị các đại biểu tham gia tập huấn nghiêm túc để nắm bắt đầy đủ các nội dung được báo cáo viên truyền giảng.

Các đại biểu thuộc Ủy ban Dân tộc tham dự Hội nghị tập huấn

Cũng tại Lễ khai mạc Hội nghị tập huấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà nhấn mạnh: Năm 2024 là mốc quan trọng chuẩn bị đánh giá giữa kỳ chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và chuẩn bị xây dựng Kế hoạch 5 năm 2026-2030. Kết quả của cuộc điều tra năm 2024 sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng để đánh giá 5 năm triển khai Đề án tổng thể, Chiến lược công tác dân tộc, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN cũng như kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo 2026-2030.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác điều tra, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà đề nghị các đại biểu tham dự tập huấn nghiêm túc, quán triệt các nội dung để triển khai hiệu quả tại địa phương, trong đó chú trọng nắm bắt đầy đủ nội dung về nghiệp vụ và công nghệ thông tin phục vụ điều tra; trao đổi tích cực để giải đáp các khó khăn, vướng mắc.

Sau Hội nghị, đề nghị cơ quan công tác dân tộc các tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra và tổ chức kiểm tra, giám sát điều tra thực địa; hướng dẫn cơ quan công tác dân tộc cấp huyện phối hợp với cơ quan thống kê cùng cấp thực hiện công tác tập huấn, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát điều tra thực địa; xây dựng kế hoạch và dự toán để thực hiện một số nhiệm vụ sau khi kết thúc điều tra như: tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng kết quả điều tra 53 dân tộc năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị tập huấn các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu về phương án điều tra, thu thập thông tin; một số lưu ý khi điều tra các nhóm đối tượng là người DTTS; giới thiệu về các mẫu phiếu điều tra; hướng dẫn cài đặt, sử dụng phầm mềm điều tra và thực hành; thảo luận toàn bộ nội dung nghiệp vụ điều tra...

*Cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2024 sẽ tiến hành thu thập thông tin tại địa bàn trong 1,5 tháng từ ngày 01/7 đến ngày 15/8/2024. Cuộc điều tra lần này hướng đến việc cung cấp thông tin toàn diện về dân số và phân bố dân cư, tiếp cận cơ sở hạ tầng, kinh tế, nghèo đói, an sinh xã hội, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, y tế và vệ sinh môi trường nông thôn, cán bộ, đảng viên, di cư tự do, tôn giáo, tín ngưỡng, an ninh nông thôn vùng DTTS.