Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020

09:47 AM 09/10/2020 |   Lượt xem: 800 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đoàn đại biểu Công đoàn cơ quan Ủy ban Dân tộc tham dự Hội nghị tập huấn gồm 06 đoàn viên thuộc Ban Chấp hành công đoàn do ông Nguyễn Quang Hải - Chủ tịch Công đoàn, Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh: Cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện chủ trương đó chính là nhiệm vụ của mỗi cán bộ công chức, viên chức, những người trực tiếp giải quyết những yêu cầu của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội với nhân dân.

Với vai trò quan trọng đó, việc cập nhật, cung cấp kiến thức về cải cách hành chính (CCHC) cho cán bộ công đoàn là một trong những nội dung quan trọng luôn được CĐVCVN quan tâm. Hằng năm, CĐVCVN đều tổ chức các Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp những thông tin và yêu cầu mới trong lĩnh vực CCHC, những vấn đề liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của CĐVCVN.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên đến từ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ nội vụ giới thiệu nhiều nội dung lớn, quan trọng. Trong đó tập trung đi sâu vào các chuyên đề: “Những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII”, “Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Cán bộ công chức sửa đổi”, “Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Viên chức sửa đổi”. Qua Hội nghị giúp đoàn viên có thể triển khai ngay các nội dung vào thực tiễn hoạt động của các cấp công đoàn.

Xuân Thường