Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chúc mừng Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng

11:30 AM 01/03/2019 |   Lượt xem: 5239 |   In bài viết | 

Đoàn công tác của UBDT chúc mừng Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã sẻ chia với những khó khăn, vất vả của chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh giữ biên cương và phát huy vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác vận động, hướng dẫn và giúp đỡ đồng bào các dân tộc vùng biên giới, hải đảo tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cảm ơn sự chia sẻ, động viên của UBDT và các bộ, ban, ngành; đồng thời nguyện tận tâm, tận lực bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vì sự phát triển toàn diện của đồng bào các dân tộc.

PC