Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách và phát huy vai trò Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS khu vực Tây Bắc

01:24 PM 02/07/2022 |   Lượt xem: 1704 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu khai mạc Hội thảo

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội thảo. Đồng chủ trì có ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Thanh Hóa, Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, cùng 20 đại biểu Người có uy tín trên địa bàn Sơn La tham dự.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh cho biết: Thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Toàn cảnh Hội thảo

Định kỳ hằng năm, UBDT ban hành kế hoạch thực hiện và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, giao cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện bình chọn, lập danh sách Người có uy tín; ban hành quy định cụ thể về chế độ, chính sách; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của Người có uy tín.

Trong những năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã tích cực tham gia và vận động Nhân dân tham gia các hoạt động của cộng đồng, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự hiểu biết, Người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng, phát triển kinh tế; giữ gìn phong tục tập quán, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội thảo

Theo báo cáo tại Hội thảo, trong giai đoạn 2011 - 2021, các địa phương trong cả nước đã tổ chức gần 4.500 hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin về pháp luật và chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước cho hơn 182.000 lượt Người có uy tín; tổ chức 1.882 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho trên 118.000 lượt Người có uy tín; tổ chức 1.040 đợt tham quan, giao lưu học tập tại huyện, tỉnh với trên 25.000 lượt Người có uy tín tham gia.

Bên cạnh đó, trong các dịp lễ, Tết, hoặc khi Người có uy tín bị ốm đau, gặp khó khăn, hoạn nạn… đều được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thăm hỏi, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ Người có uy tín phát huy vai trò, có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội, là những tấm gương tiêu biểu để đồng bào DTTS tin tưởng, nghe và làm theo.

Ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, phát biểu tại Hội thảo

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, việc thực hiện chính sách và phát huy vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế, như: Cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, chưa thực hiện tốt việc phân cấp quản lý, phân công thực hiện và bố trí nguồn kinh phí tương xứng để triển khai thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của Người có uy tín ở địa phương; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn trong thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của Người có uy tín chưa thực sự hiệu quả; chưa chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS...

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân cho biết: Hội thảo nhằm tổng kết, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực hiện chính sách với Người có uy tín trong 10 năm qua là hết sức quan trọng và có ý nghĩa.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

“Thông qua Hội thảo, các bộ, ban, ngành của Trung ương và các địa phương sẽ tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế; bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò của Người có uy tín trong vùng DTTS, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc của Đảng và chính sách dân tộc của Nhà nước hiện nay”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách và phát huy vai trò Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân trò chuyện với Người có uy tín bên hành lang Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao những ý kiến, kinh nghiệm và giải pháp sát thực của các đại biểu. Đặc biệt, việc tổ chức bầu chọn Người có uy tín là rất cần thiết. Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng truyền thông đối với Người có uy tín, chăm lo hiệu quả cho đội ngũ Người có uy tín.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: Các ý kiến của đại biểu đã kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc tại địa phương về cơ quan làm công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, đặc biệt là chính sách cho Người có uy tín. UBDT sẽ tổng hợp, ghi nhận những ý kiến tại Hội thảo để tiếp tục tham mưu cho Chính phủ có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn để thực hiện hiệu quả chính sách và phát huy vai trò Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

(baodantoc.vn)