Gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu

09:29 PM 25/04/2019 |   Lượt xem: 10495 |   In bài viết | 

Bà Nguyễn Thị Tư phát biểu tại buổi gặp mặt

Báo cáo với UBDT về tình hình kinh tế-xã hội và chính sách đối với Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ông Lý Công Hậu cho biết thời gian qua, tỉnh đã đạt được những kết quả ổn định cơ bản trên mọi mặt về kinh tế-văn hóa-xã hội. Tình hình di cư tự do trong vùng đồng bào DTTS đã giảm rõ rệt; tại các cơ sở, bà con chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia sản xuất…

Đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lai Châu có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự; tích cực tham gia tuyên truyền, cung cấp thông tin để đồng bào hiểu biết pháp luật, không nghe theo kẻ xấu; tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Bày tỏ vinh dự khi được về thăm Thủ đô Hà Nội, thăm UBDT các đại biểu cho biết sẽ không ngừng nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, xứng đáng với sự tín nhiệm của cộng đồng. Qua kết quả công tác ở cơ sở, các đại biểu Người có uy tín cũng đề xuất với UBDT, Chính phủ có giải pháp cảnh báo giúp bà con giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ đồng bào ra khỏi vùng lũ; mở lớp bồi dưỡng kinh nghiệm sản xuất cho thế hệ thanh niên để biết cách làm ăn; có chính sách hỗ trợ giúp bà con bao tiêu sản phẩm tại địa phương…

Các đại biểu Người có uy tín chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ những Người có uy tín của tỉnh Lai Châu trong việc bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; bài trừ các hủ tục lạc hậu… Các ý kiến trao đổi, kiến nghị của các đại biểu sẽ được báo cáo Lãnh đạo UBDT để góp phần xây dựng những chính sách thiết thực, phù hợp hơn dành cho vùng DTTS và miền núi trong thời gian tới. Mong muốn đội ngũ Người có uy tín tiếp của tỉnh tục phát huy vai trò trong cộng đồng, giúp đồng bào các dân tộc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế.

Trong không khí hân hoan của buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo UBDT, bà Nguyễn Thị Tư đã tặng quà lưu niệm của UBDT cho các đại biểu Người có uy tín của tỉnh Lai Châu.

PV